Artykuł sponsorowany

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych: dostępne dotacje i korzyści ekonomiczne

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych: dostępne dotacje i korzyści ekonomiczne

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz chęci zmniejszenia kosztów związanych z energią elektryczną coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne. Jakie są dostępne formy finansowania takich inwestycji oraz jakie korzyści ekonomiczne niesie ze sobą taka decyzja?

Dostępne dotacje na instalacje fotowoltaiczne

W Polsce istnieje kilka programów, które wspierają finansowo inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne. Jednym z nich jest program "Mój Prąd", który umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW. Program ten ma na celu zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych do inwestowania w ekologiczne źródła energii. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5000 zł, co jest przewidziane w ustawie.

Innym programem jest "Czysta Energia", który umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Program ten kierowany jest do przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych, usługowych i przemysłowych. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 135 000 zł. Pomoc w doradztwie fotowoltaicznym w Barlinku lub innym mieście można uzyskać telefonicznie bądź firm zajmujących się tematem odnawialnych źródeł energii.

Korzyści ekonomiczne związane z inwestycją w instalacje fotowoltaiczne

Inwestycja w panele fotowoltaiczne przynosi wiele korzyści ekonomicznych. Przede wszystkim pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych z energią elektryczną. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej można zmniejszyć zużycie energii z sieci, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Dzięki tzw. prosumentom, czyli osobom produkującym energię dla własnych potrzeb oraz sprzedającym nadwyżki do sieci energetycznej, możliwe jest uzyskanie dodatkowego dochodu.

W Polsce obowiązuje system taryf gwarantowanych, który pozwala na sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej po stałej cenie przez okres 15 lat od momentu podłączenia instalacji do sieci. Warto również wspomnieć o wzroście wartości nieruchomości wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Coraz więcej osób poszukuje domów i mieszkań z ekologicznymi rozwiązaniami, dlatego inwestycja w panele słoneczne może być dodatkowym atutem przy sprzedaży nieruchomości.

Ochrona środowiska i niezależność energetyczna

Korzyści płynące z inwestycji w instalacje fotowoltaiczne nie ograniczają się jedynie do aspektów ekonomicznych. Wykorzystanie energii słonecznej przyczynia się także do ochrony środowiska, gdyż jest to energia odnawialna, która nie powoduje emisji szkodliwych substancji. Dzięki temu można przyczynić się do walki z globalnym ociepleniem.

Inwestycja w panele fotowoltaiczne pozwala również na zwiększenie niezależności energetycznej. W sytuacji awarii sieci czy rosnących cen energii, osoby korzystające z własnych instalacji fotowoltaicznych są mniej narażone na te problemy. Dlatego warto rozważyć inwestycję w odnawialne źródła energii.