Artykuł sponsorowany

Jak przebiega badanie ASSR?

Jak przebiega badanie ASSR?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak można sprawdzić próg słyszenia bez aktywnego udziału pacjenta? Badanie ASSR to odpowiedź na to pytanie. Ta innowacyjna metoda pozwala na dokładną ocenę słuchu, nie tylko u dorosłych, ale również u małych dzieci i niemowląt. Poznajcie tajniki tego bezbolesnego i nieinwazyjnego badania.

Badanie ASSR a audiometria tonalna

Badanie ASSR, czyli automatyczne badanie potencjałów wywołanych ślimakowych, jest odpowiednikiem audiometrii tonalnej. Oba te badania mają na celu wyznaczenie progu słyszenia, jednak istnieje istotna różnica między nimi. W przeciwieństwie do audiometrii tonalnej, badanie ASSR nie wymaga aktywnego udziału pacjenta. Dzięki temu może być ono stosowane u osób, które mają trudności z współpracą podczas badania, takich jak niemowlęta czy małe dzieci.

Przebieg badania ASSR

Badanie ASSR jest bezbolesne i nieinwazyjne. Wykonywane jest w stanie wyciszenia, a w przypadku dzieci - nawet podczas snu. Pacjentowi przyklejane są elektrody - dwie na czole i po jednej za uszami. Następnie poprzez słuchawki wewnątrzuszne, zwane sondami, podawane są różnego rodzaju dźwięki, czyli tony. W ten sposób badane jest zarówno przewodnictwo powietrzne, jak i kostne.

Wyniki badania przedstawiane są w postaci wykresów, zwanych audiogramami. Na ich podstawie można ocenić próg słyszenia pacjenta oraz korzyści z zastosowanych aparatów słuchowych lub implantów.

Wskazania do przeprowadzenia badania ASSR

Badanie ASSR może być przeprowadzone w wielu przypadkach. Oto niektóre z nich, które mogą skłonić lekarza do zlecenia tego badania pacjentowi.

  • Noworodki i niemowlęta mogą być badane w celu rekonstrukcji audiogramu oraz dokładnego ustawienia aparatów słuchowych. Małe dzieci, które nie współpracują w badaniach słuchu w słuchawkach, takich jak audiometria tonalna, również mogą być poddane badaniu ASSR. Dzięki temu można określić stopień ubytku słuchu w zakresie pasma mowy.

  • Osoby u których stwierdzono neuropatię słuchową, podejrzewane o symulację głuchoty lub niedosłuchu oraz osoby z niedosłuchem stopnia głębokiego również mogą skorzystać z badania ASSR. W przypadku tych ostatnich, badanie pozwala na szczegółowe określenie poziomu resztek słuchowych, co może być pomocne przed kwalifikacją do implantu ślimakowego.

Badanie ASSR może być również użyte jako badanie uzupełniające do badania ABR (potencjały wywołane pnia mózgu) lub do orzekania o zawodowym uszkodzeniu słuchu. Ponadto, badanie to może być stosowane u osób, u których aparaty słuchowe są nieskuteczne.

Podsumowując, badanie ASSR w Pruszczu Gdańskim to nowoczesna metoda oceny słuchu, która pozwala na dokładne określenie progu słyszenia oraz ewentualnych korzyści z zastosowania aparatów słuchowych czy implantów. Pozwala na dokonanie oceny progu słyszenia oraz oceny korzyści z zastosowania aparatów słuchowych albo implantów. Dzięki temu badaniu można pomóc osobom z różnymi problemami ze słuchem, niezależnie od wieku czy zdolności do współpracy podczas badania.