Artykuł sponsorowany

Jak przebiega postępowanie spadkowe?

Jak przebiega postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe to proces, który może wydawać się skomplikowany i czasochłonny. Warto zatem przyjrzeć się bliżej jego poszczególnym etapom oraz dowiedzieć się, jak prawo spadkowe w Krakowie funkcjonuje. W takich sytuacjach nieocenioną pomocą może okazać się wsparcie doświadczonego adwokata ds. prawa spadkowego.

Czym jest postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe to proces prawny mający na celu uregulowanie kwestii związanych ze spadkiem po zmarłym. Obejmuje ono między innymi ustalenie kręgu spadkobierców, podział majątku, a także uregulowanie wszelkich zobowiązań związanych ze spadkiem. W Polsce postępowanie spadkowe regulowane jest przez Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego.

  • Przygotowanie do postępowania spadkowego. Przed rozpoczęciem postępowania warto zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak akt zgonu, odpisy aktów urodzenia i małżeństwa zmarłego oraz ewentualne testamenty. Ważne jest również poznanie przepisów oraz skonsultowanie się z adwokatem ds. prawa spadkowego w Krakowie, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu się do procesu.

  • Stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie spadkowe rozpoczyna się od stwierdzenia nabycia spadku przez sąd. W tym celu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, który powinien zawierać dane zmarłego, wnioskodawcy oraz potencjalnych spadkobierców. Sąd może również wszcząć postępowanie z urzędu, jeśli uzna to za konieczne.

  • Ustalenie kręgu spadkobierców. Następnie sąd ustala, kto jest uprawniony do dziedziczenia majątku zmarłego. W przypadku braku testamentu obowiązuje tzw. kolejność dziedziczenia ustawowego, która określa, że spadkobiercami są najbliżsi krewni zmarłego. Jeśli jednak zmarły pozostawił testament, to sąd ustala krąg spadkobierców na podstawie jego postanowień.

  • Podział majątku i uregulowanie zobowiązań. Po ustaleniu kręgu spadkobierców następuje podział majątku zmarłego oraz uregulowanie wszelkich zobowiązań związanych ze spadkiem. Spadkobiercy mogą dokonać podziału majątku samodzielnie, jednak w przypadku sporów warto skorzystać z pomocy adwokata ds. prawa spadkowego. Jeśli spadkobiercy nie dojdą do porozumienia, sąd może wyznaczyć biegłego, który dokona podziału majątku.

  • Przekazanie majątku spadkobiercom. Ostatnim etapem postępowania spadkowego jest przekazanie majątku spadkobiercom. Sąd wydaje postanowienie o nabyciu spadku, które jest podstawą do wpisu spadkobierców w księgach wieczystych oraz przekazania im praw własności do nieruchomości i innych składników majątku zmarłego.

Rola adwokata ds. prawa spadkowego

W trakcie całego postępowania spadkowego nieocenioną pomocą może okazać się wsparcie adwokata ds. prawa spadkowego. Specjalista ten pomoże w przygotowaniu wniosków, reprezentacji przed sądem oraz doradzi w kwestiach związanych z podziałem majątku czy uregulowaniem zobowiązań. W Krakowie funkcjonuje wiele kancelarii adwokackich specjalizujących się w prawie spadkowym, dzięki czemu można liczyć na profesjonalną pomoc w każdym etapie postępowania.