Artykuł sponsorowany

Jak wygląda rozwód z podziałem majątku współmałżonków?

Jak wygląda rozwód z podziałem majątku współmałżonków?

Rozwód to trudny i często bolesny proces, który może prowadzić do wielu komplikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o podział majątku wspólnego. W Polsce, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mają obowiązek dokonania podziału majątku po rozwodzie. W tym artykule przyjrzymy się, jak wygląda taki proces, jakie są jego etapy oraz na co warto zwrócić uwagę.

Podział majątku wspólnego – jakie są zasady

W Polsce obowiązuje zasada wspólności majątkowej małżonków, która oznacza, że wszelkie nabyte przez nich dobra majątkowe w trakcie trwania małżeństwa stanowią ich wspólny majątek. Podział majątku może nastąpić na drodze porozumienia między stronami lub na drodze sądowej. W przypadku porozumienia między stronami, małżonkowie mogą swobodnie ustalić sposób podziału majątku i sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia, sprawę można skierować do sądu, który dokona podziału majątku według zasad kodeksu cywilnego.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego

Majątek wspólny małżonków obejmuje wszystkie nabyte przez nich dobra majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Do majątku wspólnego należą m.in. nieruchomości, ruchomości, oszczędności, długi, prawa autorskie czy udziały w spółkach. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystko, co nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, jest ich wspólnym majątkiem. Na przykład, jeśli jeden z małżonków odziedziczył lub otrzymał w darowiźnie nieruchomość, pozostaje ona jego własnością osobistą.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika

Podział majątku wspólnego może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika. Profesjonalista pomoże w przygotowaniu umowy podziału majątku oraz doradzi w kwestiach związanych z podziałem długów czy praw autorskich. Ponadto, prawnik może reprezentować jedną ze stron w postępowaniu sądowym i dbać o jej interesy.

Współpraca z mediatorem

W sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku wspólnego, warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora. Mediator to osoba neutralna, której zadaniem jest pomóc stronom w wypracowaniu wspólnego stanowiska i dokonania podziału majątku w Kędzierzynie Koźlu. Współpraca z mediatorem może być dobrym rozwiązaniem dla małżonków, którzy chcą uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego oraz zachować dobre relacje po rozwodzie na przykład ze względu na dzieci czy wspólny biznes.

Jak długo trwa proces podziału majątku

Czas trwania procesu podziału majątku zależy od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy czy obciążenie sądu. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia i sporządzą umowę w formie aktu notarialnego, proces może zakończyć się stosunkowo szybko. W przypadku postępowania sądowego czas trwania sprawy może się wydłużyć nawet do kilku lat. Warto więc starać się o porozumienie między stronami, aby uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.