Artykuł sponsorowany

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenia komunikacyjne są niezbędnym elementem posiadania pojazdu mechanicznego. W Polsce istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń, które mają na celu ochronę zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Warto zatem poznać dostępne opcje, aby móc świadomie wybrać odpowiednią polisę dla swoich potrzeb.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to podstawowe ubezpieczenie, które jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. Jego głównym celem jest ochrona osób trzecich, które mogą ponieść szkodę w wyniku wypadku spowodowanego przez kierującego pojazdem. Ubezpieczenie OC pokrywa koszty naprawy uszkodzonego mienia oraz ewentualne odszkodowania dla poszkodowanych osób. Warto jednak pamiętać, że polisa OC nie obejmuje kosztów naprawy własnego pojazdu ani ewentualnych szkód na zdrowiu kierowcy.

Ubezpieczenie AC - autocasco

Ubezpieczenie autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe, które zapewnia ochronę własnego pojazdu przed różnego rodzaju szkodami. Polisa AC może obejmować m.in. kradzież, uszkodzenia wynikające z wypadków komunikacyjnych, czy zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź czy gradobicie. Zakres ochrony takiego ubezpieczenia komunikacyjnego w Warszawie na Żoliborzu i nie tylko można dostosować do indywidualnych potrzeb, wybierając różne warianty polisy oraz dodatkowe opcje, takie jak np. assistance, które zapewniają pomoc w przypadku awarii pojazdu na drodze.

Ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to dobrowolne ubezpieczenie na życie, które ma na celu ochronę kierowcy oraz ewentualnych pasażerów pojazdu przed skutkami wypadków komunikacyjnych. Polisa NNW może obejmować m.in. śmierć, trwałe uszczerbek na zdrowiu, czy też koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku. Ubezpieczenie NNW można zawrzeć zarówno jako dodatek do polisy OC, jak i jako samodzielne ubezpieczenie.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance to dodatkowa opcja, którą można dołączyć do swojej polisy komunikacyjnej. Jego głównym celem jest zapewnienie pomocy na drodze w przypadku awarii, wypadku czy kradzieży pojazdu. Zakres świadczeń może obejmować m.in. holowanie pojazdu, naprawę na miejscu, transport do warsztatu, czy też zapewnienie noclegu dla kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenie Assistance może być również rozszerzone o dodatkowe opcje, takie jak np. auto zastępcze czy pomoc w odzyskaniu skradzionego pojazdu.

Podsumowując, na polskim rynku dostępne są różne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych, które mają na celu ochronę kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. Wybierając odpowiednią polisę, warto zwrócić uwagę na swoje indywidualne potrzeby oraz możliwości finansowe, aby skorzystać z najlepszej oferty dostępnej na rynku.